மாத்திரைகளே இல்லாமல் உணவு மூலம் நோய்களை குணப்படுத்த Check Up – Dr.Keerthana

மாத்திரைகள் இல்லாமல் உணவு மற்றும் வாழ்வியல் முறை மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தும் எளிய Naturopathy குறிப்புகளை நேயர்களுக்குத் தருகிறார் Dr.கீர்த்தனா.

கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி இப்போது அனைத்து டிஜிட்டல் தளங்களிலும்…

பின் தொடருங்கள் –

Facebook : www.facebook.com/kalaignarnewsofficial/
Twitter : https://twitter.com/Kalaignarnews
Youtube : https://www.youtube.com/kalaignartvnews
Instagram: https://www.instagram.com/kalaignarnews/

3 Comments

  1. Krishnamoorthi Ranganathan on September 26, 2020 at 4:31 am

    Super Doctor, clear voice, simple techniques

  2. natural health channel on September 26, 2020 at 4:49 am

    SUPER

  3. Dr Naturopathist on September 26, 2020 at 5:12 am

    Very informative doctor

Leave a Comment